آرشیو برچسب های: آیا بیماری لوپوس ارثی است؟

بیماری لوپوس
اخبار پزشکی

سیر تا پیاز بیماری لوپوس

شاید تا کنون چیزهایی ردباره بیماری های خودایمنی شنیده باشید. لوپوس یکی از این بیماری‌هاست. آیا شما فردی مبتلا به این بیماری را در اطراف خود میشناسید؟ سیر بیمارى لوپوس به صورت دوره هاى عود و بهبود است. درگیرى شدید...