آرشیو برچسب های: بیماری اوریون در بزرگسالی

بیماری اوریون
اخبار پزشکی

همه چیز درباره بیماری اوریون

اوریون یک بیماری مسری است که توسط یک ویروس ایجاد شده و می‌تواند از طریق بزاق، ترشحات بینی و تماس نزدیک فرد به فرد منتقل شود و عمدتا بر غدد بزاقی که در نزدیکی گوش شما قرار دارد و بنام...