آرشیو برچسب های: آتروفی مغز در ام اس

آتروفی مغز
اخبار پزشکی

آتروفی مغز به چه معناست؟

آتروفی مغزی شرایطی است که در آن مغز یا نواحی مغز به معنای واقعی کلمه به اندازه کوچکی تبدیل می‌شوند. میزان شدت آن دارای دامنه‌ای است که میزان تأثیر آن را تعیین می‌کند. درجه خفیف آتروفی همیشه نگران کننده نیست....