آرشیو برچسب های: پانسمان حفره خشک دندان

حفره خسک دندان
درمان‌های دندانپزشکی

حفره خشک دندان چیست؟

با کشیدن دندان، جای خالی آن بصورت یک حفره بر جای می‌ماند. این حفره‌ی خالی در دهان با سرعت توسط بدن بازسازی نمی‌شود. از این رو تا چند روز ممکن است ذرات مواد خوراکی و غذایی خورده شده در ان...