اخبار پزشکی

سندرم تخمدان پلی کیستیک
اخبار پزشکی

سندرم تخمدان پلی کیستیک

نام این بیماری برای خیلی از دختران و زنان آشناست. دردهای شدید قاعدگی و نامنظم بودن آن تقریبا شروع راه اکثر افراد مبتل به سندرم تخمدان پلی کیستیک بوده. باید گفت که علت دقیق تنبلی تخمدان مشخص نیست. تشخیص زود...

1 2 3
صفحه 3 از 3